Let's Talk
De communicatie via Internet in handen van IT, maar uw Business verantwoordelijk voor communicatie met de klant?

Met ISIS Papyrus slecht u deze barrière. U geeft uw afdelingen de regie over hun communicatie. U opent nieuwe mogelijkheden via nieuwe communicatiekanalen. U kunt blijven voldoen aan de hogere eisen die aan u worden gesteld. De digitale polis is dan ook veel meer dan een PDF document en de tijd dringt. Bedrijfsleven en burgers kunnen naar verwachting al op 1 januari 2009 kiezen voor een digitale verzekeringspolis in plaats van een papieren polis. Het wetsvoorstel heeft grote voordelen voor verzekeraars, banken en pensioenfondsen maar ook in die gevallen waar onderhandse akten worden opgesteld zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Onder de vlag van Sharing Experience™ zal ISIS Papyrus haar kennis en ervaring op het terrein van bedrijfscommunicatie en processen met u delen. De wettelijke eisen rondom de invoering van de digitale polis zullen worden uitgelegd en we zullen kort stilstaan bij de innovatie in document communicatie. In deel 2 zullen we dieper ingaan op de techniek en u laten zien en uitleggen hoe de wettelijke eisen met ISIS Papyrus geïmplementeerd kunnen worden. In deel 3 zullen wij u ook het materiaal aanreiken voor het opstellen van uw eigen business case. Maar Sharing Experience™ gaat verder, we zullen u laten zien welke (innovatieve) toepassingen onze klanten nog meer gebruiken. Toepassingen die allemaal op één en hetzelfde geïntegreerde ISIS Papyrus infrastructuur werken en daarmee cost-of-ownership per toepassing drastisch verlagen.

Whitepaper


Whitepaper Request Form

Into "Om de whitepaper "Digitale Polis" te ontvangen dient u onderstaand formulier in te vullen (* zijn verplichte velden).

This field should be left blank